loading
loading

Faaliyette bulunduğumuz sektörlerde bugün ulaşmış olduğumuz kalite, başarı ve ilklerle dolu yerimizi HÜNER Ailesi Çalışanlarımızla birlikte daha da yukarı taşımak ve bunu gerçekleştirirken değerlerimizin en üst katmanında insan odaklı yönetim gösterme başarısını çalışanlarımıza, müşterilerimize ve paydaşlarımıza aktarmaktır.

Bu süreçte izleyeceğimiz yolda amacımız; gerek ailemize yeni katılan çalışanlarımızın istek ve üretkenlikleri ile gerekse bugünlere gelmemizde emeği geçen çalışanlarımızın motivasyon ve tecrübelerini harmanlayarak şirketler grubu bünyemizdeki takım çalışması, ekip ruhu ve kaynakları verimli kullanan çalışan profili ile oluşturmaktır. Çalışanlarımız için şeffaf ve eşit yönetim politikası izleyerek şirketlerine bağlılıklarını ön planda tutmanın ve geliştirmenin sahip olduğumuz beyin gücünün muhafazası t emel kriter olduğunun bilincindeyiz.

Çalışanlarımızı yüksek performansa ulaştırmak için etkili performans değerlendirme sistemlerine tabi tutmak, gerekli eğitimleri almalarını sağlamak, değerlerimiz ve yetkinliklerimiz çerçevesinde üstün başarı elde ettiği, kuruma katkısı olan örnek tutum ve davranış sergilediği durumları da etkin bir ödüllendirme sistemi ile desteklemek, gelişim ve kariyer haritalarını birlikte çizerek kendilerini yetkinlikler açısından geliştirmelerine yardımcı olmak esastır.

Tüm süreçlerde çalışanlarımızın İnsan Kaynakları Departmanını yol arkadaşı olarak görmelerini sağlamak, Yönetimin ve Yöneticilerimizin de danışacağı Stratejik bir İş Ortağı olmak en önemli hedeflerimiz arasındadır

  • Açık Kapı Politikamızın tüm şirketlerimizde sürdürülmesini sağlamak,
  • Çalışmalarımızda müşteri odaklı yaklaşımı esas almak, gelişim odaklı projeler üreterek, her bir çalışanımızın Katma Değer Yaratan çalışan olmasını sağlamak
  • Kalite Politikalarına, standartlarına uygun ve İSG Politikasına duyarlı yaklaşım sergilemek
  • Açık Pozisyonlar için öncelikle iç değerlerimiz olan çalışanlarımıza odaklanmak, Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş politikasını her kademede yaşatmak,
  • Sürekli öğrenen bir kurum yapısı alt sistemlerini tasarlamak, kurmak, geliştirmek ve işlerliğini sağlamak,
  • Üniversiteler, Meslek Yüksek Okulları, Kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte ortak çalışmalara imza atmak,
  • Doğaya Saygılı ve Doğa Dostu çalışan profilimizi daha da güçlendirmek,
  • Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunmasını benimsemek,
  • Çalışanların performanslarını sistematik, objektif ve adil bir şekilde ölçerek ve değerlendirerek personelin yaptığı işleri, çağdaş iş değerlendirme yöntemleri ile tanımlayıp, gruplandırıp ve göreceli olarak sıralayarak elde edilen bu verilerden yola çıkarak, ücret yönetim modelini oluşturmak,
  • Yaratıcılık / Şeffaflık / Dürüstlük / İnsana ve Çevreye Saygı / Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu / Mükemmeliyet / Rekabetçilik / Güvenilirlik değerlerini ön planda tutan ve yönetimin her adımında bu değerleri benimseyen çalışanlarıyla yola devam etmeyi amaçlamaktadır.

Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak temel politikamızdır.